Nieuws

31 JAN

50 Jaar Bisschoppelijke Vastenactie

Den Bosch was gekozen als centrale lokatie voor de viering van 50 jaar Bisschoppelijke Vastenaktie. Meer dan duizend vrijwilligers uit het hele land kwamen op vrijdag 29 januari naar Theater aan de Parade. Zij sloten het feest af met een pontificale eucharistieviering in de Sint Janskathedraal.

De Veghelse presentatrice Hella vd Wijst bracht bij de start het 'vastentrommeltje' in herinnering. De Brabantse commissaris van de koningin W. van de Donk ventileerde vervolgens zijn duidelijke mening over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. "Luister naar de mensen in het Zuiden. Wat zijn hun behoeften? En, doe dit werk vooral bezield en gemotiveerd."

De hele viering droeg een Afrikaans karakter. Tijdens de jubileumcampagne wordt dit jaar aandacht gevraagd voor een klimaatproject in Malawi. Mgr. Zuza uit Malawi hield de preek en een Ghanees koor zorgde voor vreugdevolle zang.
Net als vijftig jaar geleden zijn de bisschoppen veel bezig met de zorgen in eigen huis. "Maar net als toen," zo stelde Mgr. Punt "weten we dat er elders veel grotere noden zijn." Onder het motto 'kerken helpen kerken' kan ook het bisdom van 's Hertogenbosch in de veertigdagentijd een bijdrage leveren aan de vijftigste Vastenaktie.
31-01-2010