Nieuws

28 JAN

Informatieavond voor nieuwe parochiebestuurders

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch houdt op dinsdagavond 9 en woensdagavond 10 februari de jaarlijks terugkerende informatieavonden voor nieuwbenoemde leden van kerk- en parochiebesturen. Deze avonden zijn bedoeld om mensen die voor de eerste keer deel uitmaken van een kerkbestuur wegwijs te maken in wat het zeggen wil een parochie te besturen en ze te kunnen informeren over het diocesane beleid en de ondersteuning die voor dit werk vanuit het bisdomkantoor te krijgen is.

Het programma voor deze bijeenkomst omvat o.a. de volgende punten:
• Informatie over de parochie binnen het geheel van de Kerk,
• over de parochie als rechtspersoon en wat dat wil zeggen,
• over mogelijke ondersteuning van parochies vanuit het bisdomkantoor
• en een toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de vorming van nieuwe parochies.

De mensen voor wie de avonden bedoeld zijn hebben intussen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Voor meer informatie over deze avonden kunt u contact opnemen met de dienst parochieontwikkeling, tel. 073-6125488.


28-01-2010