Nieuws

27 JAN

Evangelisatie krijgt vervolg in nieuwe parochie

Het vijfjarig evangelisatieprogramma van het bisdom krijgt een vervolg in de nieuwe parochies die de komende tien jaar gevormd gaan worden. Het bisdom blijft een aantal zaken doen, maar parochies moeten het nu vooral zelf ter hand nemen. Dat werd gisteravond bekend gemaakt op een bedankavond voor de financiële donateurs van het programma dat liep van 2004 tot 2009. Het gehele programma is gefinancierd met extern geld dat speciaal voor dit doel is geworven.

Voor de vorming van nieuwe parochies is een evangeliserende grondhouding nodig. Het gevaar bestaat dat nieuwe parochies slechts gezien worden als een territoriale reorganisatie in plaats van een groeiproces naar meer vitale parochies. Concrete zaken die voortgezet worden zijn: parochiemissies, inclusief huisbezoeken, samenwerking met katholieke migrantengroepen in het bisdom, de laagdrempelige Alfacursus en ook bedevaarten.

Het bisdom denkt aan een korte bedevaart in het najaar van 2010/voorjaar 2011 naar bijvoorbeeld Kevelaer en een grotere bedevaart in het najaar 2012/voorjaar 2013 als de eerste fase van het nieuwe beleid is afgerond. Ook worden parochies gestimuleerd zelf bedevaarten te organiseren, waarbij het bisdom een pakket wil aanbieden in samenwerking met een touroperator.

Het bisdom zal blijven inzetten op digitale communicatie via e-mail en internet. De bisdomwebsite is de afgelopen twee jaar zo’n 2 miljoen keer bezocht, waarbij het aantal vaste bezoekers groeit. Vooral het nieuwsaanbod is versterkt. Ook acht het bisdom de aanwezigheid van de parochies in de media (RTV, kranten, red.) van groot belang voor hun zichtbaarheid. Het Bisdomblad heeft een nieuw dekenaal katern gekregen om de voortgang rond de vorming van de nieuwe parochies te laten zien.

Het evaluatierapport van het evangelisatieprogramma kunt u als PDF downloaden.

 
27-01-2010