Nieuws

25 JAN

Bisschop bezoekt liberaal-joodse gemeente

Bisschop Hurkmans heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant ‘Aree Hanegev’ in Tilburg. Hij deed dat in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom die door de Nederlandse bisschoppen is vastgesteld op 17 januari. “We wilden dit jaar graag een diocesane invulling geven aan deze dag,” aldus de bisschop.

Het bezoek vond plaats samen met enkele stafleden en mevrouw drs. E. Kleinpenning, die binnen het bisdom verantwoordelijk is voor de contacten met de Katholieke Raad voor Israël en de dialoog met het Jodendom onderhoudt namens de Nederlandse bisschoppen. Het gezelschap kreeg uitleg over de Tilburgse synagoge die over het enige liberale mikwe (ritueel bad) in Nederland beschikt en een eigen rabbijn heeft: mevrouw Hetty Groeneveld. Zij was gastspreker op het Geloofsfeest dat het bisdom in mei vorig jaar vierde tijdens een avond over interreligieuze dialoog. De gemeente bestaat uit leden die wonen in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Antwerpen en Vlaams Brabant. Ook expats en reizigers uit Israël nemen regelmatig deel aan de diensten.

De rondleiding werd verzorgd door een actief lid van de gemeente, dhr. Ernst Sittig. Met hem werd nagepraat over thema’s als Messiaanse Joden, de rol van de psalmen in het gebedsleven van de Joden en Christenen en het ontstaan van de Tenach en de Bijbel.

In 2008 was er in katholiek Nederland voor het eerst een speciale Dag aan het Jodendom gewijd. Meer informatie via de website dagvanhetjodendom.nl en de liberaal joodse gemeente Brabant.

Foto: Jaap van Eeden
 
25-01-2010