Nieuws

24 JAN

RK Gezinsorganisaties komen samen

Op 6 februari 2010 vindt er in Nieuwkuijk voor de derde keer de Gezinsnetwerkdag plaats. Tal van katholieke organisaties actief op het gebied van huwelijk & gezin komen samen voor verdieping en inspiratie.

Behalve het Bisdom van 's-Hertogenbosch en andere bisdommen, zijn ook het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding, het Katholiek Nieuwsblad, Inspiratie Magazine, Nieuwe Gezinnen (Focolare) en Stichting Kinder- en Jeugdwerk Samuel vertegenwoordigd. Naar aanleiding van deze contacten zijn het Bisdom 's-Hertogenbosch en Stichting Kinder- en Jeugdwerk Samuel in 2009 al een intensief samenwerkingstraject gestart met onder andere de organisatie van een dag voor kinderwerkers.

Naast verdieping en ontmoeting op deze Gezinsnetwerkdag zijn er in de middag workshops ‘Kerk in Actie’. Daar worden plannen gemaakt voor het concreet versterken van het katholieke gezinswerk. Ook is er een workshop ‘media’ en één over de Marriage Week die volgend jaar landelijk gehouden wordt in de week voor Valentijnsdag. Inclusief eucharistieviering met bisschop Hurkmans, belooft het een vruchtbare dag te worden.

Vanuit het Bisdom van 's-Hertogenbosch is Brechje Loenen bij de dag betrokken: “De bedoeling van deze bijeenkomst van ‘het gezinsnetwerk’ is dat er samen veel méér gedaan kan worden dan wanneer ieder voor zich werkt.” Meer informatie kan via haar worden verkregen worden: tel.: 073 6125488.
24-01-2010