Nieuws

22 JAN

Vernieuwd Bisdomblad over de Bijbel

Ondanks de aansporing van het Tweede Vaticaans Concilie om de bijbel te lezen, zijn nog maar weinig katholieken vertrouwd met de heilige Schrift. Het concilie haalt de bekende uitspraak aan van de heilige Hiëronymus: “Wie de Schrift niet kent, kent Christus niet.” Als christenen zijn we geroepen een relatie met Christus op te bouwen. En om Hem beter te leren kennen, zijn we aangewezen op het evangelie en op de overige geschriften van de bijbel. Dat is, in een notendop, het thema van het Bisdomblad van januari 2010 - jaargang 88. Het maandblad komt deze maand fris gerestyled uit, met een aantal nieuwe rubrieken en een vier pagina's tellend 'dekenaal katern'.

Dr R. de Gouw neemt de lezer mee door de Bijbel en schetst de grote variëteit aan teksten en beelden die de bijbelse schrijvers gebruiken voor de Ene God.

Zr. Bernadette is een contemplatief religieuze. Yvonne Koopman sprak met haar in het Udense birgittinessenklooster over haar omgaan met de Bijbel en de zogeheten Lectio Divina, die daarbij een rode draad is.

"Wie echt verliefd is op de Bijbel, leest 'm zo vaak dat hij de woorden kan dromen", zegt predikant Marius van Duijn van de Kruispunt-gemeente in Eindhoven. "De Kerk kan leren van het joodse leerhuis, maar dient er wel haar eigen vorm aan te geven", schrijft drs Roman Gruijters over Bijbel en traditie voor Joden en katholieken. Hoezeer verschilt onze omgang met de Schrift met die van protenstanten en Joden?

"Voedsel van de kerk" is de kop van de nieuwe rubriek 'Bewaart wat u is toevertrouwd'. Drs. Ellen Kleinpenning koppelt de heilige Schrift aan de traditie en aan datgene dat alle christenen delen: het credo - of de plechtige geloofsbelijdenis.

In het dekenale katern stelt de eerste 'nieuwe parochie' zich voor: de parochie H. Damiaan de Veuster in Helmond. U kunt dit als pdf-bestand bekijken.

Nog geen abonnee en toch nieuwsgierig geworden? Klik hier voor een (proef)abonnement.
22-01-2010