Nieuws

21 JAN

Hulp aan Haiti komt op gang

Uit een poll op de rtlnieuws hyves blijkt dat 17 procent van de Nederlanders zeker geld gaat geven aan de actie voor de slachtoffers van de aarbevingsramp in Haïti, 20 procent het nog overweegt maar 63 procent zegt geen geld te doneren. Er is inmiddels ruim 13 miljoen euro binnen gekomen op Giro 555. Of daar vandaag nog veel bijkomt is toch een beetje de vraag, want veel mensen blijken argwanend ten aanzien van de besteding van de gelden en goederen (de 'strijkstok'). Toch zijn er ook die het hart op de juiste plaats hebben zitten en spontaan in beweging zijn gekomen, vaak met kleinschalige hulpacties.

Een week na de allesverwoestende aardbeving in Haïti, wordt de omvang van de ramp duidelijk. De internationale hulpverlening is op grote schaal op gang gekomen. Op Haïti is met name gebrek aan water, voedsel en medicijnen. Dat ondervindt ook de Boxtelse missionaris Kees van der Sloot, die samen met drie broeders vanuit een klein klooster in de hoofdstad Port-au-Prince missionair werk doet onder de allerarmsten. Broeder van der Sloot bevond zich ten tijde van de aardbeving op het dak van het klooster en wist zich op handen en voeten in veiligheid te brengen, vertelt dhr A. van der Sloot, "een volle neef" van de missionaris uit Boxtel. Kees van der Sloot heeft een verpleegkundige achtergrond en is lid van de orde van de Missionarissen van Naastenliefde (Missionaires de la Charité), gesticht door moeder Teresa van Calcutta. In de hoofdstad werken zij met straatjongeren en sindskort runnen zij er een hospice voor terminale zieken. Na een periode van onzekerheid over het lot van de missionaris, kreeg een familielid in Canada het verlossende bericht dat Broeder Kees ongedeerd is, evenals de overige leden van de orde. Vanuit Haïti liet de Boxtelse missionaris weten dat men dringend behoefte heeft aan met name medicijnen. De familie is voor dat doel een actie begonnen en hoopt via het rekeningnummer 1336.65.941 (t.n.v. A. van der Sloot, Boxtel) geld bijeen te brengen. De ingezamelde gelden worden via de orde van zuster Teresa naar Haïti gezonden. Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij dhr. A. van der Sloot via telefoonnummer 0411-631503.

Jonge katholieken
Ook de jongeren uit katholiek Nederland komen in actie. Op zaterdag 23 januari wordt er in Den Bosch namens Jong Katholiek en Godlof een speciale benefietavond voor Haïti georganiseerd. Jongeren worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De avond vindt plaats in de kerk van Sint Cathrien, Kruisbroedershof 4. Om 19.30 uur zal kardinaal Simonis daar de eucharistieviering celebreren. Daarna volgt een spetterend programma met muziek, dans, actie en veel meer. O.a. The Fruits en dansgroep United zetten zich deze avond belangeloos in. Om 22.00 uur is het programma afgelopen.

De jongeren willen met hun actie de priester-arts Father Rick en zijn organisatie Wereldouders steunen. Father Rick werkt en woont al 20 jaar in Haïti om steun en hoop te bieden aan de inwoners. In december 2009 was Father Rick nog in Nederland om steun en aandacht te vragen voor Haïti, al voor de aardbeving één van de armste landen ter wereld. Het kinderziekenhuis dat Father Rick 3 jaar geleden bouwde is als een van de weinige ziekenhuizen blijven staan, maar er is ook hier dringend behoefte aan alles: zwachtels, morfine, lijkzakken, chirurgische boren en zelfs aan simpele pennen om dossiers mee te schrijven. Informatie over de actie voor Haïti en over Father Rick is te vinden op www.jongkatholiek.nl/haiti. Hier kan men ook terecht om een gift over te maken ten bate van Fater Rick en zijn organisatie Wereldouders.

21-01-2010