Nieuws

20 JAN

Hulplijnen voor administratie in Navision

In 2007 zijn de eerste “Bossche” parochies met hun financiële administratie in Navision begonnen. Het bisdom heeft de wens geuit dat uiteindelijk alle parochies met één financieel software pakket gaan werken en heeft daarbij gekozen voor Navision, tegenwoordig ook bekend onder de naam Microsoft Dynamics. Navision bestaat naast de Modules kerkledenadministratie en kerkbijdrage administratie ook uit een financiële module. Eind 2009 volgt nog een aparte kerkhof module.

In september 2008 en januari 2009 zijn er speciale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waarin het bisdom uitleg heeft gegeven over Navision en heeft gewezen op de voordelen die het werken met Navision met zich meebrengt:

1) De verschillende gegevens van de parochies m.b.t. kerkleden, financiën en begraafplaats worden op een efficiënte wijze binnen één systeem beheerd en daar waar wenselijk met elkaar verbonden.
2) Als gevolg van het beheer op een centrale plaats hoeft de parochie zelf geen aandacht meer te besteden aan back-up van de gegevens en aan het versiebeheer van de programma’s
3) Er kan eventueel vanaf verschillende plaatsen in het systeem worden ingelogd.
4) De digitale communicatie tussen parochies onderling en tussen parochies en bisdom wordt mogelijk gemaakt.
5) Bij de opzet van de Nieuwe Parochies biedt Navision uitstekende mogelijkheden om van belangzijnde gegevens van “oude”onderliggende parochies, zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten van de verschillende kerken, binnen de administratie zichtbaar te maken. Voor de Nieuwe Parochies biedt Navision de mogelijkheid om de administratie op een zeer efficiënte wijze in te richten en bij te houden.

Voor de nabije toekomst zijn er plannen om te komen tot één centrale infrastructuur voor bisdommen en parochies. Ook een landelijk RK netwerk( intranet ) waarbij de communicatie en informatie middels één gezamenlijk platform wordt opgezet, ligt in de lijn der verwachting. Een en ander zal zijn uitwerking krijgen via het bij alle bisdommen in gebruikzijnde pakket van Navision.

Ter ondersteuning van administrateurs en penningmeesters bij de invoering van Navision staan de volgende hulplijnen ter beschikking

• RK Bureau voor ledenadministratie T 030 - 6931391
• Helpdesk Navision T 0499 - 582822
Bisdom / J. Burgers
Bisdom / W. v.d. Molengraft
• Bisdom / J. Broekhuizen (ledenadministratie) T 073 - 6125488


Op de website van het rk-ledenbureau kunt u een en ander nalezen.
20-01-2010