Nieuws

19 JAN

Oratorium ‘Philippus Neri’ gestart in Tilburg

Met de installatie van pastoor-deken Jeroen Miltenburg in Tilburg is er iets bijzonders gebeurd in het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Samen met kapelaan Karel Loodts werkt hij aan de oprichting van een Oratorium van Filippus Neri, een zogenaamd "huis voor priesters en broeders".
 
Een Oratorium gaat uit van het idee dat priesters bij elkaar in een huis wonen, werken en bidden. Als broeders trekken zij op in de spiritualiteit van Filippus Neri om in verbondenheid invulling te geven aan hun priesterschap. Pastoor-deken Miltenburg legt uit dat dat anders is dan zomaar een paar priesters in een huis zetten. “Praktisch zijn er natuurlijk voordelen als het gaat om taken verdelen, maar het uitgangspunt is samen bidden, de Heilige Mis vieren en pastoraal bezig zijn.”
 
Filippus Neri was een priester die leefde in de zestiende eeuw in Rome. Miltenburg: “Typerend voor Neri was zijn vurig liefdevol spreken over Jezus Christus. Door zijn aandacht voor gebed, gesprekken, zang, muziek en bedevaarten ontwikkelde zich tegen de tijdsgeest van de reformatie in het eerste Oratorium”.
 
“Cultuur en schoonheid is een weg naar God” plaatste Neri tegenover de heersende opvatting dat God alleen in de eenzaamheid te vinden is. De priester Filippus Neri stond bekend om zijn vriendelijkheid en is ook patroon voor de humor. “Doch er moet niet goedkoop gelachen worden”, vult Miltenburg aan, verwijzend naar de Benedictijnse leefregel.
 
In de loop der eeuwen zijn er meer gemeenschappen ontstaan die door de geest van de Heilige Filippus Neri bezield werden. Op 17 juni 2009 heeft bisschop Hurkmans van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch toegestaan dat in Tilburg het ‘Oratorium van Filippus Neri in oprichting” gestart werd. Om dat te realiseren staat het priesterhuis in Tilburg open voor groei, aangezien er voor een Oratorium eigenlijk een kern van tenminste drie priesters nodig is om inspiratie en voeding te geven.
19-01-2010