Nieuws

16 JAN

Bisschoppen roepen op tot hulp aan Haïti

HaitiDe Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft geschokt kennis genomen van de zware aardbeving die Haïti getroffen heeft. In dit moment van onmetelijk lijden van het Haïtiaanse volk spreken wij als Nederlandse bisschoppen ons medeleven uit met de slachtoffers en hun dierbaren. De omvang van deze ramp kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. We bidden om Gods ontferming over het Haïtiaanse volk.

Het heeft ons zeer getroffen dat ook veel mensen die in dienst waren van internationaal ontwikkelings- en vredeswerk alsmede van de Kerk, door de dood zijn weggerukt. Het leven van veel hulpverleners die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor de opbouw van de Haïtiaanse samenleving is tot een abrupt einde gekomen. De Haïtiaanse Bisschoppenconferentie hebben wij onze deelname betuigd met het overlijden van de aartsbisschop van Port-au-Prince, onze ambtsbroeder Joseph Serge Miot, en met de dood van vele priesters en seminaristen die door het instorten van het priesterseminarie werden overvallen.

Wij roepen de Nederlandse bevolking in dit moment van grote nood op de slachtoffers in Haïti te steunen in daad en gebed. Haïti is één van de armste landen van de wereld en wordt daarom extra zwaar getroffen door deze catastrofe. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben gironummer 555 opengesteld voor de slachtoffers van deze verwoestende aardbeving. Wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. Haïti kan nu niet zonder onze hulp!
16-01-2010