Nieuws

17 JAN

Quilt-tentoonstelling in Nijmegen

“De verbindende kracht van quilts” is het thema van de Nijmeegse quilt-tentoonstelling die vanaf vrijdag 22 januari tot en met zondag 7 februari 2010 dagelijks plaatsvindt van 14.00 tot 17.00 uur in de Molenstraatkerk te Nijmegen.

In het kader van de Internationale Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen organiseert de parochie Sint Petrus Canisius in samenwerking met het Internationaal Menno Simons Centrum en de Raad van Kerken te Nijmegen deze 'lappendeken van verhalen'. Bij de opening op 21 januari zullen bisschop Hurkmans van 's-Hertogenbosch, burgemeester van Nijmegen Tom de Graaf en de consul generaal van de Verenigde Staten Mevrouw Julie A. Ruterbories aanwezig zijn.

De expositie draait om het levensverhaal van Mevrouw An Keuning-Tichelaar. In de oorlog 1940 – ‘45 was zij in Makkum actief in het verzet en in de opvang van onderduikers, honger-evacués en kindertransporten. Meteen na de oorlog ontving zij in haar eigen huis gevluchte Doopsgezinden uit Oekraïne die zich met deze dekens, quilts, gewarmd hebben.

In de jaren zestig kwam de Amerikaanse studente Lynn Buller bij de familie Keuning en zag daar de Mennonite quilts, gemaakt door doopsgezinden in Amerika. Het levensverhaal van An Keuning hebben An en Lynn bewerkt tot het boek “Passing on the Comfort” dat in 2005 in de Verenigde Staten werd uitgegeven. Lynn Kaplanian-Buller is samen met haar echtgenoot de spil van The American Book Center in Amsterdam en in Den Haag.

Rondom de verhalen van An en het boek is een tentoonstelling samengesteld van quilts die twee jaar door de V.S. en Canada heeft gereisd en vorig jaar in Friesland was. De quilts zijn als noodhulp van het Doopsgezind Hulpwerk van Noord Amerika in de oorlog verzameld en na de bevrijding hier uitgereikt aan mensen die niets meer hadden. Het zijn lappendekens die bescherming en warmte boden, “een zegen, gemaakt door mensenhanden.” De maaksters wisten niet dat behalve Nederlanders ook vluchtelingen uit het Oosten comfort en troost zouden vinden onder de handgemaakte lappendekens.

De Nederlandse uitgave van “Passing on the Comfort” heet “De verbindende kracht van quilts, een lappendeken van verhalen”. Bij het boek hoort een DVD met interviews met de schrijfsters An Keuning en Lynn Kaplanian. Tijdens de expositie is dit boek te koop.
17-01-2010