Nieuws

13 JAN

Lichte stijging aantal huishoudens Kerkbalans

Op een persconferentie in Utrecht zijn vandaag de cijfers van de actie Kerkbalans bekend gemaakt. De bijdrage in het bisdom bedroeg € 11.562.000,-. Een positieve trend: het aantal huishoudens dat meedeed steeg met één procent naar 43%. In de persmap die u kunt downloaden, vindt u meer informatie.

Vrijwilligers goud waard
Kerkelijke vrijwilligers zijn goud waard. Ze besparen de samenleving miljoenen euro’s, blijkt uit het vandaag op de persconferentie gepresenteerde Kaski­ onderzoeksrapport 'De Kerk telt' (rapport nr. 594). Directeur Ton Bernts presenteerde de uitslagen van het onderzoek waarin onder meer de economische waarde van de kerken in Nederland wordt gekapitaliseerd. De sociale en culturele activiteiten en inzet van parochies en kerkelijke gemeenten vertegenwoordigen samen een maatschappelijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving van jaarlijks minimaal 400 miljoen euro.

Parochies en gemeenten zijn bijna allemaal actief in het organiseren van activiteiten rond pastorale zorg en diaconale hulpverlening en in iets mindere mate ook rond jeugd- en jongerenwerk en gemeenschapsvorming en recreatie (tweederde tot driekwart van de parochies en gemeenten). In totaal bereiken ze met hun sociale activiteiten jaarlijks 1,4 miljoen mensen. De helft wordt bereikt met pastorale zorg en diaconale hulpverlening. Specifieke sociale activiteiten die heel veel mensen bereiken zijn bezoekwerk (300.000), inzameling en distributie van kleding en voedsel (110.000), bijeenkomsten met andere kerken of religies (100.000) en gezamenlijke maaltijden (70.000). Het grote aantal georganiseerde activiteiten op het gebied van pastorale zorg en diaconale hulpverlening vraagt ook om een grote inzet van vrijwilligers, namelijk 100.000. Hun inzet vertegenwoordigt voor de samenleving een waarde van bijna 250 miljoen euro per jaar. Voor jeugd- en jongerenwerk en gemeenschapsvorming en recreatie zetten zich respectievelijk 35.000 en 30.000 vrijwilligers in, hetgeen gelijk staat aan een waarde van in totaal 75 miljoen euro. In totaal vertegenwoordigt de sociale bijdrage van parochies en gemeenten een bedrag van 325 miljoen euro.

De start van Kerkbalans werd dit jaar op een andere manier gehouden. In de Utrechtse Jacobikerk was onder meer een rondetafelgesprek over Kerkbalans, onder leiding van RKK-hoofd Leo Fijen en EO-presentator Elsbeth Gruteke. Gasten waren bisschop Gerard de Korte, PKN-preses Peter Verhoeff en Kaski-directeur Ton Bernts. Het evenement kon rechtstreeks via internet worden gevolgd. Op katholieknederland.nl kun u die nog nakijken.

In 2010 wordt de actie voor de 38e keer gehouden om parochies te ondersteunen in hun geldwerving. De parochies organiseren deze zelf met behulp van landelijk campagnemateriaal onder het motto: een kerk is van blijvende waarde.

13-01-2010