Nieuws

13 JAN

Dekenale startdag St. Oedenrode/Veghel

Op zaterdag 6 februari 2010 wordt in Sint-Oedenrode de startdag voor het nieuwe dekenaat St. Oedenrode/Veghel gehouden voor pastores, pastoraatsgroepen, kerngroepen, leden van parochievergaderingen en parochiebesturen en kernvrijwilligers. Met gebed, een inleiding van prof. dr. Herwi Rikhof, een bijdrage van drs. Jac van Oppen en een ontspannen afsluiting zal het een inhoudelijke dag worden waarbij ontmoeting belangrijk is.
 
Programma
De startdag begint om 10 uur met een viering van woord en gebed in de Goede Herderkerk aan het Mgr. Bekkersplein te St. Oedenrode. Aansluitend op deze gebedsviering zal prof. dr. Herwi Rikhof, priester van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg, een inleiding houden over de betekenis van de (nieuwe) parochie in het licht van de H. Schrift en van het Tweede Vaticaans Concilie. Bij deze inleiding worden de deelnemers actief betrokken.
 
Nieuwe Parochie
Voor de lunch wordt een korte wandeling gemaakt naar ‘De Beurs’ waarna er een kijkje wordt gegeven in de keuken van de nieuwe parochie van Sint-Oedenrode. Hierbij zal onder andere worden gesproken door Jac van Oppen van het bisdom. De dag wordt in ontspannende sfeer afgesloten. Het officiële einde is om 15.00 uur, maar hierna is er nog gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten.
 
Meer informatie over de startdag van dekenaat St. Oedenrode/Veghel kan worden gekregen via pastoor-deken Vincent Blom: vhpblom@kpnmail.nl.
 
Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is voortdurend op zoek naar nieuws uit de dekenaten. Heeft uw dekenaat ook een startdag, of worden er andere activiteiten op dekenaal niveau georganiseerd? Laat het ons weten.
13-01-2010