Nieuws

11 JAN

In Memoriam dr. B.W.M. Speekenbrink

Op 8 januari 2010 is te Heeswijk-Dinther overleden de zeereerwaarde heer dr. Bernardus Wilhelmus Maria Speekenbrink, emeritus-pastor van de parochies Binnenstad (St. Cathrien) en H. Geest te ’s-Hertogenbosch.
 
Emeritus-pastoor Speekenbrink werd geboren te Waalwijk op 8 april 1923 en tot priester gewijd op 22 mei 1948. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Druten (parochie HH. Ewalden) van 1948-1950, student in de theologie (dogmatiek) aan het Angelicum te Rome van 1950-1953, kapelaan te Nijmegen (parochie H. Antonius van Padua) van 1953-1956, leraar aan het Grootseminarie te Haaren van 1956-1962, rector van het St. Jozefziekenhuis te Veghel van 1962-1968, pastoor van de parochie St. Cathrien te ’s-Hertogenbosch van 1968-1972, pastor van de parochie Binnenstad te ’s-Hertogenbosch (waartoe ook de parochie St. Cathrien toen behoorde) vanaf 1972, uit welke functie hem op 1 december 2004 eervol ontslag werd verleend. Van 1985-2004 was hij tevens pastoor van de parochie H. Geest te ’s-Hertogenbosch.
 
Na zijn studie theologie aan het Angelicum in Rome promoveerde hij aldaar in 1953 tot doctor in de Theologie op het proefschrift “De heilsbetekenis van Christus’ Verrijzenis. Formulering en betekenis van een Verrijzenis-adagium vanaf St. Augustinus tot St. Thomas”
 
Moge hij rusten in vrede!
 
N.B. 
uitvaart: donderdag 14 januari 2010, om 10.30 uur vanuit de St. Cathrienkerk te ’s-Hertogenbosch. Vanaf 9.30 uur is er die dag in de kerk gelegenheid om afscheid van hem te nemen.
11-01-2010