Nieuws

10 JAN

Sylvester voor jongerenwerk

Zondag 10 januari 2009 is de heer ing. H.J. (Harm) Ruiter benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Sylvester. Hij ontving deze hoge pauselijke onderscheiding voor zijn persoonlijke inzet voor het katholieke jongerenwerk, waaronder de Nederlandse deelname aan de Wereldjongerendagen en de jaarlijkse Katholieke Jongerendag in ’s-Hertogenbosch.

Mgr. dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond en bisschop-referent voor onderwijs, catechese en jongeren reikte de onderscheiding uit. Dit gebeurde tijdens een Eucharistieviering in Helvoirt waar een training voor katholieke jongerenwerkers werd gegeven.

Harm Ruiter (37) is van jongs af aan actief in de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) en zet zich in voor het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk en evangelisatie. Sinds een aantal jaren doet hij dat ook beroepsmatig. Als beleidsmedewerker jeugd en jongeren bij het SRKK (Secretariaat Rooms Katholieke Kerk in Nederland) heeft hij in vijf jaar tijd de Katholieke Jongeren Dag (KJD) uitgebouwd tot een jaarlijkse landelijke activiteit, waaraan zo’n tweeduizend tieners en jongeren deelnemen. De KJD, een oorspronkelijk initiatief van de Werkgroep Katholieke Jongeren, vindt nu plaats onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Harm Ruiter heeft een bindende rol gespeeld in het samenbrengen van diverse Nieuwe Bewegingen voor de KJD en heeft ook het thema evangelisatie weer opnieuw op de kerkelijk agenda gezet. Verder heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse reizen en de fondswerving voor de Wereldjongerendagen in ondermeer Rome, Keulen en Sydney.
 
Momenteel is Harm Ruiter werkzaam bij het Bisdom van 's-Hertogenbosch, waar hij tot 2009 ook als projectleider van het diocesane Evangelisatieprogramma fungeerde. Harm Ruiter is getrouwd met Ina en vader van vijf kinderen en woont in Helmond.

De pauselijke onderscheiding Sint Sylvester bestaat uit een wit geëmailleerd gouden kruis van Malta, dat op een zilveren ster is bevestigd. Op het kruis is een medaillon met het gouden portret van de heiligverklaarde paus Sylvester I (314-335) geplaatst. Het lint waaraan de onderscheiding gedragen wordt is donkerrood met twee brede zwart strepen. 

10-01-2010