Nieuws

11 JAN

Start Actie Kerkbalans rechtstreeks te volgen

Op 13 januari wordt in Utrecht het landelijke startschot gegeven voor de actie Kerkbalans. Tijdens deze bijeenkomst zal ‘De waarde van de kerk’ op een luchtige maar ook serieuze manier worden uitgewerkt. Kerken zijn onmisbaar voor het maatschappelijk en cultureel leven in Nederland. Daarover gaat de discussie die wordt geleid door Leo Fijen (KRO/RKK) en Elsbeth Gruteke (EO). Nieuw: de startbijeenkomst is rechtstreeks te volgen op internet, van 10.25 tot 11.30 uur.

Hoeveel ouderen en zieken vinden steun doordat leden van plaatselijke kerken hen bezoeken? En hoeveel mensen nemen deel aan gezamenlijke maaltijden, verzorgd door parochies en gemeenten? Hoeveel bezoekers trekken de concerten en festivals van plaatselijke kerken? Hoeveel kerkelijke vrijwilligers zetten zich hiervoor in en welke economische waarde vertegenwoordigen zij daarmee voor de samenleving? Dit zijn slechts enkele van de vragen die worden beantwoord in het Kaski-onderzoek ‘De kerk telt’ dat op woensdag 13 januari gepresenteerd wordt in Utrecht. De studie toont cijfermatig het belang van de inzet van parochies en kerkelijke gemeenten voor het maatschappelijke en culturele leven in Nederland. Gegevens die vaak niet bekend zijn, zeker niet bij een breed publiek.

De start van de actie Kerkbalans krijgt er dit keer een tafelgesprek bij, met een aantal toonaangevende gasten uit kerk en samenleving. Deze bijeenkomst is rechtstreeks te volgen op internet via de website katholieknederland.nl en het themakanaal www.spirit24.nl

Er bij aanwezig zijn kan ook. Opgave vooraf wordt wel op prijs gesteld, stuurt u dan een e-mailbericht aan het secretariaat. U wordt dan om 10.00 uur verwacht in de Jacobikerk te Utrecht, St. Jacobsstraat 171.
11-01-2010