Nieuws

09 JAN

Bisschop installeert pastoor Damiaanparochie

Zondag 10 januari om 10.15 uur installeert bisschop Hurkmans in de Helmondse St. Luciakerk deken J. van de Laar tot pastoor van de nieuwe parochie H. Damiaan de Veuster. Deze kwam tot stand na samenvoeging van de parochies St. Lucia, St. Trudo, O.L.V. Tenhemelopneming, Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna te Helmond.

Tijdens de Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van deze installatie, wordt ook het pastoraal team gepresenteerd, bestaande uit Jan Vogels, Jacques Grubben en Dudley Martina. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking met de leden van het pastorale team en het nieuwe parochiebestuur in Zaal de Koning aan de Mierloseweg 301, Helmond (Mierlo-Hout).

De nieuwe parochie heeft sinds kort een website: www.damiaanhelmond.nl en een maandelijks parochieblad dat in een oplage van meer dan 16.000 exemplaren huis-aan-huis wordt verspreid.

Het bisdom Den Bosch gaat de nieuwe parochies gefaseerd invoeren in samenwerking met de huidige 230 parochies. Begonnen wordt met één nieuwe parochie per dekenaat. In 2012 moeten de eerste twaalf van de uiteindelijk 57 nieuwe parochies zijn gevormd. De overige 45 parochies volgen in de periode 2012-2020.

09-01-2010