Nieuws

30 SEP

Nieuwe parochies, nieuwe kansen en vormingsaanbod

Het cursusjaar 2009-2010 van het Diocesaan Vormingscentrum (DVC) gaat van start. Het beleid van de nieuwe parochie heeft een prominente rol gespeeld in het aanbod van de Geloofscursus, de vernieuwde pastorale cursus en die van de opleiding pastoraal assistenten.

Bij het maken van nieuw beleid voor de parochies is het bisdom zich ervan bewust geweest dat de solide basis van de parochie gevormd wordt door de betrokkenheid en inzet van de parochianen en dat zij een voorname stuwende kracht naar vitale en toekomstgerichte geloofsgemeenschappen zijn. Om hen uit te dagen de schouders onder de nieuwe parochie te zetten en hen te steunen bij hun inzet, komt het vormingscentrum met een vernieuwd en breder aanbod van cursussen en bijeenkomsten.

Geloofscursus 'Groeien in geloof"
In de Diocesane Geloofscursus, die wordt aangeboden op het St Janscentrum in Den Bosch, verkennen cursisten het geloof in Jezus als de Christus, de gemeenschap van Christus en het leven als christen en maken ze enkele schriftelijke opdrachten om (opnieuw) te komen tot een heldere en bewuste keuze voor Jezus Christus. Wie geboeid is en zich nog verder wil verdiepen kan ook deelnemen aan een tweede jaar waarin het geloofsgoed van de Kerk wordt besproken aan de hand van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Vernieuwde pastorale cursus
Kerkelijk vrijwilligerswerk is niet iets voor slechts een bepaalde groep parochianen. Elke parochiaan kan iets gaan betekenen voor anderen. Iedere gelovige mag zich afvragen, hoe hij of zij de ontvangen talenten kan inzetten voor het welzijn van allen. Een basisgeschiktheid is reeds gegeven. Dit dient alleen onderkend, versterkt en verdiept te worden, zodat de kwaliteit van de inzet van de vrijwilligers wordt bevorderd. De vernieuwde pastorale cursus ‘Geloven in groei’ wil daar de noodzakelijke vorming en toerusting voor bieden.

De cursus bestaat uit een serie modules. Eén module omvat meestal vijf bijeenkomsten rond één thema, die in een tamelijk korte periode achter elkaar gepland worden. De modules zijn verdeeld in

-    basismodules: met als thema’s Kerk zijn, Vrijwilliger in de Kerk, Bijbel als bron van kerkelijk leven en Traditie als bron van kerkelijk leven
-    beleidsmodules: Liturgie, Diaconie, Catechese en Kerkopbouw
-    inzetgerichte modules: Op bedevaart met de parochie; De catechumenale weg; Bijbel en liturgie; Doopvoorbereiding; Jongerenpastoraat; De Kerk als sociaal vangnet; Het werk van de koster; Huwelijk- en gezinspastoraat; Pastoraal Gesprek’; ‘Volwassenencatechese’; Ziekenpastoraat’; Ouderenpastoraat’; Parochies in vriendschap verbonden; Kerkmuziek; Oecumene’; Christelijke ethiek en pastoraat; Kindercatechese etc.

Vrijwilligers kunnen met deze modules een persoonlijk vormingstraject samenstellen. De één zal deelname aan één, twee of drie modules voldoende vinden. Een andere vrijwilliger zal een breder traject willen volgen en graag een verklaring ontvangen van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’. Daartoe dient de tweejarige geloofscursus gevolgd te zijn en van de pastorale cursus: de basismodule ‘vrijwilliger in de Kerk’; één van de vier beleidsmodules en vier inzetgerichte modules behorend bij de gekozen beleidsmodule. Weer een andere vrijwilliger zal wellicht gevraagd zijn door de parochie of zelf de wens koesteren om in de toekomst een zending als pastoraal assistent in de nieuwe parochie te ontvangen. In dat geval dient de vorming de tweejarige geloofscursus te omvatten, en van de pastorale cursus dient men de vier basismodules, de vier beleidsmodules en vier inzetgerichte modules behorend bij één beleidsmodule te volgen.

Met vragen en voor aanmelding kunt u contact opnemen met het vormingscentrum, per mail of telefoon:  073-6125488).


Modules die binnenkort starten en waar men zich voor kan aanmelden, zijn:

• Vrijwilliger in de Kerk: aangeboden op het Sint Janscentrum in Den Bosch, op maandagavonden 19 oktober, 9, 16 en 30 november; 14 december 2009;
• Bijbel als bron van kerkelijke leven: aangeboden in Aalst, op donderdagavond 8, 15 en 22 oktober; 5 en 12 november 2009;
• Op bedevaart met de parochie: in Aalst op donderdagavond 19 en 26 november; 3, 10 en 17 december 2009; in Rosmalen op donderdagavond 7, 14, 21 en 28 januari; 4 februari 2010.
• Bijbel en liturgie: aangeboden in Schaijk op woensdagavond 4, 11, 18 en 25 november; 9 en 16 december 2009;
• Doopvoorbereiding: in Vught op dinsdagavond 6 en 20 oktober; 3 en 24 november; 1 december 2009;
• Jongerenpastoraat: op het bisdomkantoor in Den Bosch, op dinsdagavond 19 en 26 januari; 2 en 9 februari 2010;
• Het werk van de koster II : in Helmond, Cuijk en Den Bosch, vanaf januari 2010 gegeven. Kosterscursus I dient gevolgd te zijn, om deze module te kunnen volgen.

Per module wordt een bijdrage van € 30,- gevraagd.

30-09-2009