Nieuws

28 SEP

Roepingenlessen

Het bisdom Den Bosch heeft een programma voor de bovenbouw van de middelbare scholen ontwikkeld om scholieren hulp te bieden bij hun levensoriëntatie. “Jongeren krijgen de vraag voorgelegd wat hun ‘roeping’ is, het gaat daarbij niet alleen om de roeping tot priester maar ook bijvoorbeeld tot het huwelijk,” vertelt pastoor René Wilmink. Het programma bestaat uit het geven van een gastles in de les levensbeschouwing en/of maatschappijleer. Daarna kan gekozen worden voor een sessie van drie lesuren. Wilmink, diocesaan verantwoordelijke voor roepingenpastoraal, gaat het komende schooljaar verschillende scholen in het bisdom contacteren. Hij gaat ook de gastlessen verzorgen.

De gastles begint met een korte kennismaking, gevolgd door een film (nog in productie) over levensgeluk en roeping. Enkele BN-ers en een aantal jonge mensen vertellen hierin welke levenskeuze ze hebben gemaakt vanuit een gelovig geraakt zijn door de persoon van Christus. Leerlingen kunnen vervolgens vragen stellen en over het thema in gesprek gaan met elkaar. In de serie van drie lesuren gaat het over 1) identiteitsvorming en levenskeuze in christelijke perspectief; 2) Kiezen: waar kies jij voor en waarom? 3) Tips voor het maken van concrete keuzes aan de hand van voorbeeldpersonen uit het heden en het verleden.

Roeping en vorming is een van de speerpunten die bisschop Hurkmans heeft gedefinieerd in het nieuwe beleid van het bisdom onder het motto: Groeien in geloof, geloven in groei. Het aantal priesters jonger dan 70 jaar in het bisdom Den Bosch daalt de komende 10 jaar van 135 naar 84 in 2020.
28-09-2009