Nieuws

20 SEP

Kardinaal Kasper spreekt op Sint-Janscentrum

Walter Kardinaal Kasper, president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de christenen, spreekt woensdag 5 juli 2010 op de priesteropleiding in Den Bosch. Mgr. Dr. F. Genn, bisschop van Münster, opent op 19 oktober 2009 een reeks van vijf lezingen die het Sint-Janscentrum organiseert in het Jaar van de Priester.

Walter Kardinaal KasperNaar aanleiding van de 150ste sterfdag van de heilige Pastoor van Ars heeft paus Benedictus XVI een Jaar van de Priester afgekondigd, van 19 juni 2009 tot 11 juni 2010 (het hoogfeest van het Heilig Hart). Mgr. Hurkmans heeft aan de verantwoordelijken voor de priester- en diakenopleiding gevraagd een lezingencyclus te organiseren waarin het profiel en de vormingsopzet van het seminarie aan de orde komen.

“Niet alleen priesters zijn welkom, ook diakens en pastoraal werk(st)ers. In Jaar van de Priester worden alle gelovigen uitgenodigd zich te herbezinnen over de betekenis van het priesterschap in de Kerk en in de wereld. We hopen dat het Jaar van de Priester kan bijdragen aan een hernieuwde belangstelling voor het priesterschap, tot opbouw van de Kerk aan het begin van de 21ste eeuw,” zegt Filip de Rycke, rector van het Sint-Janscentrum.
Aanmelden voor deze lezingencyclus kan men per e-mail.
Lezingencyclus Jaar van de Priester 2009 – 2010

19 oktober 2009 :  Mgr. Dr. F. Genn
Trinität und Amt bei Augustinus

Mgr. Felix Genn, bisschop van Münster (D), schreef een dissertatie over het priesterbeeld van de H. Augustinus. Hij was jarenlang vormingsverantwoordelijke in verschillende seminaries.

14.30 : ontvangst met koffie
15.00 : lezing
16.00 : gelegenheid tot vragen
16.30 : koffie en ontmoeting
17.30 : vespers
18.00 : eucharistieviering
18.45 : broodmaaltijd
 
7 december 2009: Mgr. Drs. J. Schröder / Prof. Dr. H. De Dijn
De priester als profeet:
een vreugde voor de Kerk en hoop voor de wereld. Elementen voor spiritualiteit


Mgr. Drs. J. Schröder was jarenlang vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij is als spirituaal en docent kerkgeschiedenis verbonden aan het Sint-Janscentrum.
Prof. Dr. Herman De Dijn was hoogleraar en vice-rector aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij pleit voor een herwaardering van de christelijke traditie en voor grensoverschrijding in de geesteswetenschappen.

14.30 : ontvangst met koffie
15.00 : lezing Mgr. Drs. J. Schröder
16.00 : koffie
16.30 : respondent: Prof. Dr. H. De Dijn
17.15 : afsluiting
17.30 : vespers
18.00 : eucharistieviering
18.45 : broodmaaltijd

1 maart 2010: F. De Rycke / Dr. Th. Schepens
Man van God in de hedendaagse samenleving:
de menselijke en pastorale vorming van de priesterkandidaten


F. De Rycke is rector van het Sint-Janscentrum.
Dr. Theo Schepens, tot zijn emeritaat godsdienstsocioloog aan de Universiteit van Tilburg, bestudeerde de ontwikkelingen in de Kerk in Nederland. Hij is actief als pastoraal werker in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Als docent is hij verbonden aan het Sint-Janscentrum en aan de priesteropleiding Bovendonk.

14.30 : ontvangst met koffie
15.00 : lezing F. De Rycke
16.00 : koffie
16.30 : respondent: Dr. Th. Schepens
17.15 : afsluiting
17.30 : vespers
18.00 : eucharistieviering
18.45 : broodmaaltijd

3 mei 2010: Dr. J. Van Reeth / Prof. Dr. B. Vedder
De intellectuele vorming van de priesterkandidaten :
Een ommekeer van denkrichting

Dr. J. Van Reeth studeerde klassieke talen, byzantinistiek en oriëntalistiek. Hij is studierector en docent aan het Sint-Janscentrum.
Prof. Dr. Ben Vedder is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en decaan van de faculteit theologie. Naast zijn aandacht voor hermeneutiek, metafysica en kenleer bestudeert hij tevens de verhouding tussen filosofie en godsdienst.

14.30 : ontvangst met koffie
15.00 : lezing Dr. J. Van Reeth
16.00 : koffie
16.30 : respondent: Prof. Dr. B. Vedder
17.15 : afsluiting
17.30 : vespers
18.00 : eucharistieviering
18.45 : broodmaaltijd

5 juli 2010: Walter Kardinaal Kasper

Walter Kardinal Kasper doceerde dogmatiek in Münster, Tübingen en Washington. In 1989 werd hij benoemd tot bisschop van Rottenburg-Stuttgart. Paus Johannes Paulus II benoemde hem tot medewerker aan de Curie. In 2001 werd hij tot kardinaal gecreëerd. Kasper is President van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

(Programma onder voorbehoud:)
11.00 : eucharistieviering in de St.-Jan
12.30 : aperitief in seminarie
13.00 : aanvang diner
14.30 : opening
15.00 : lezing
16.00 : vraagstelling en uitwisseling
16.30 : koffie en ontmoeting
17.30 : vespers

20-09-2009