Nieuws

14 SEP

Acht nieuwe parochies van start

De eerste acht nieuwe parochies die worden gevormd in het bisdom Den Bosch zijn afgelopen weekend bekend gemaakt. Het gaat om parochies in Den Bosch, Sint Oedenrode, Kaatsheuvel, Hilvarenbeek, Helmond, Uden, St. Anthonis en Wijchen. In vier dekenaten (Eindhoven, Nijmegen, Tilburg en Geldrop) wordt meer tijd voor de voorbereiding genomen. Bisschop Hurkmans hoopt hier voor eind van het jaar een besluit over te kunnen nemen.

De afgelopen maanden hebben de dekens diverse informatiebijeenkomsten gehouden en gesprekken gevoerd over de vorming van de nieuwe parochies, in de lijn van het beleidsplan: Groeien in geloof, geloven in groei. Zij hebben hun bevindingen met de bisschop besproken.

De vorming van nieuwe parochies is het eerste speerpunt van het beleid. De eerste twaalf nieuwe parochies moeten in 2012 definitief gevormd zijn. Dat wil onder meer zeggen dat er één pastoraal team werkt en er één bestuur is. Daarnaast zullen deze parochies gestalte gaan geven aan de overige vier speerpunten: huwelijk en gezin, jeugd en jongeren, roeping en vorming en Kerk en samenleving. De twaalf parochies zijn tevens bedoeld als ‘pilotparochie’ om ervaring op te doen voor de overige 45 parochies die in 2020 gevormd moeten zijn. In totaal zijn er 57 parochies in 2020, nu zijn dat er nog 230.
“Om de nieuwe parochies gestalte te geven is de inzet van velen nodig, pastoraal kader, besturen en van de vele vrijwilligers in de parochies. De pastoor van de nieuwe parochie zal als voortrekker fungeren bij de vorming ervan, ondersteund door zijn pastorale team en het nieuw te vormen bestuur. In beginsel zullen degenen die nu werken in de parochies die samen een nieuwe parochie gaan vormen deel uitmaken van het pastorale team (priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, red.),” aldus bisschop Hurkmans.

Medewerkers van het bisdom zullen ondersteuning bieden om de vijf genoemde speerpunten mee te realiseren. Voor iedere nieuwe parochie is er binnenkort een ringband met informatie, checklists, formulieren, functieprofielen, etc. beschikbaar. De pastoor van de nieuwe parochie krijgt deze ‘gereedschapskist’ toegestuurd. In iedere nieuwe parochie komen informatiebijeenkomsten voor de parochianen om op zaken verder in te gaan.


DE ACHT NIEUWE PAROCHIES

De parochie Den Bosch II, onder leiding van pastoor J. van Rossem, is een samenvoeging van: St. Jan Evangelist in Den Bosch, Moeder Teresa in Hintham, H. Birgitta in Rosmalen en H. Landelinus in Empel.

De parochie Uden, onder leiding van pastoor Th. Van Osch, is een samenvoeging van: St. Petrus in Uden, H. Agatha in Boekel, H. Jozef in Venhorst en Odiliapeel-Volkel-Zeeland.

De parochie Kaatsheuvel, onder leiding van pastoor P. Luijckx, is een samenvoeging van: Kaatsheuvel, H. Johannes´Onthoofding in Loon op Zand en H. Joachim in De Moer.

De parochie Hilvarenbeek, onder leiding van pastoor S. Barberien, is een samenvoeging van: H. Petrus in Hilvarenbeek, H. Willibrordus in Diessen, H. Joseph in Haghorst, H. Antonius van Padua in Biest Houtakker en H. Adrianus in Esbeek.

De parochie Helmond I, onder leiding van pastoor J. van de Laar, is een samenvoeging van: H. Lucia/Westelijk Helmond en O.L.Vrouw Tenhemelopneming/St.Trudo.

De parochie Sint Oedenrode, onder leiding van pastoor V. Blom is een samenvoeging van: H. Martinus en De Goede Herder beide in Sint Oedenrode, H. Antonius van Padua in Nijnsel, H. Martinus in Olland en H. Rita in Boskant.

De parochie Sint Anthonis, onder leiding van pastoor R. Kerssemakers is een samenvoeging van: De Driestroom (St. Anthonis, Oploo, Ledeacker), Vierlingsbeek-Maashees, Overloon-Stevensbeek-Westerbeek, Wanroij-Landhorst-Rijkevoort, O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Beugen en Holthees.

De parochie Wijchen, onder leiding van pastoor R. de Kruijf is een samenvoeging van: De Hoeksteen-H. Johannes de Doper in Wijchen, De Maaskant (Overasselt e.a.) en Het Kruispunt (Bergharen e.a.).


14-09-2009