Nieuws

19 AUG

In Memoriam Gijsbertus Petrus Gerardus Lapidaire

Op 17 augustus is te Eindhoven op 85-jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde heer Gijsbertus Petrus Gerardus Lapidaire, emeritus-pastoor van de parochie H. Petrus te Heesch.

Emeritus-pastoor Lapidaire werd geboren op 23 juli 1924 in Eindhoven en tot priester gewijd op 11 juni 1949. Hij was werkzaam als kapelaan in Leende ( parochie H. Petrus Banden) van 1949-1950, als kapelaan in Eindhoven (parochie H. Catharina) van 1950-1956, als kapelaan in Tilburg (parochie St. Joseph - Heuvel) van 1958-1959, als legeraalmoezenier van 1963-1971, als pastor in Tilburg (parochie Binnenstad) van 1971-1976 en als pastoor in Heesch (parochie St. Petrus) van 1976-1989.

Moge hij rusten in vrede!

De avondwake vindt plaats op vrijdag 21 augustus 2009 om 19.00 uur in de kerk van St. Petrus-Emmaus, Kerkstraat 2 te Heesch.
De uitvaart is op zaterdag 22 augustus 2009 om 10.30 uur in de kerk van St. Jan Evangelist, Koning Arthurlaan 49 te Eindhoven.
19-08-2009