Nieuws

19 AUG

Indrukwekkende (v)romereis voor Den Dungen

De verwachtingen ten aanzien van de jubileumbedevaart verschillen per parochie, groep én persoon. Familie Vugs uit Den Dungen werd begin 2008 via het parochieblad en in de kerk van de bedevaart naar Rome op de hoogte gebracht en hadden zich meteen enthousiast opgegeven.

Hun verwachtingen zijn concreter geworden na een informatiebijeenkomst die in september 2008 in hun pastorie plaatsvond. De heer Vugs: “Mede door onze reisleider de heer Bressers verwachten wij een zeer indrukwekkende en vrome reis. Met hem zullen we onder andere een bezoek brengen aan het graf van Petrus. Daarvoor hebben we vorig jaar reeds reserveringen gedaan”.

De groep bestaat uit ongeveer 30 personen uit Den Dungen en directe omgeving. Mede door de manifestaties in en om de Sint Jan tijdens het Geloofsfeest zijn velen in de groep in volle verwachting volgens de Den Dungense familie. Er volgen nog enkele bijeenkomsten op de pastorie waarvan de eerste op 21 september a.s. Hier worden alle details besproken en kunnen speciale wensen kenbaar worden gemaakt.

19-08-2009