Nieuws

31 MEI

Vandaag


   31 mei 2010
   IN HET SPOOR VAN HET MAGNIFICAT

Maria heeft aan Elisabeth over haar buitengewone ervaring verteld. Uit het Magnificat, waarin zij deze ervaring heeft verwoord, kun je opmaken hoe Christus, die reeds in haar leefde, zin gaf aan de voorbije eeuwen, aan het heden en aan de toekomstige tijd (…).
Maar tijdens haar bezoek aan Elisabeth heeft Maria niet alleen een daad van naastenliefde verricht en heeft zij ook niet enkel het Magnificat gezongen. De aanwezigheid van Christus in haar heeft in de schoot van Elisabeth haar zoon geheiligd, Johannes de Doper.
Met inachtneming van de juiste verhoudingen kunnen we zeggen dat iets dergelijks ook gebeurt wanneer iemand (…) met nederigheid, objectiviteit en overtuiging iets doorgeeft van de aanwezigheid van Christus in zijn innerlijk door over zijn eigen bovennatuurlijke ervaring te vertellen.
Vaak gebeurt het dat diegene die dit hoort, een moment van genade meemaakt, een bekering. Want in dat vertellen zit iets dat verder reikt dan een gewone menselijke geschiedenis; je kunt daarin de bloem ontdekken van een eeuwenoude boom die in dit seizoen is gaan uitbotten, een bloem die getuigt van de vitaliteit van deze boom, de Kerk.

Chiara Lubich
Maria, trasparenza di Dio
Rome 2003, blz. 51-52

31-05-2010