Nieuws

29 MEI

Vandaag


   29 MEI 2010
   WIE ZIJT GIJ?

Wie zijt Gij, zacht licht, dat mij vervult
en het duister van mijn hart verheldert?
Gij leidt me met moederlijke hand en laat me vrij.
Gij zijt de ruimte die mijn zijn omgeeft
en het in zich bergt.
Door U verlaten zou het vallen
in de afgrond van het niets,
waaruit Gij het verheft tot het zijn.
Gij, die me meer nabij zijt dan ik mezelf,
innerlijker dan mijn innerlijk
en toch onbevattelijk en onbegrijpelijk,
Gij, die elke naam uit zijn voegen laat barsten:
heilige Geest, eeuwige Liefde.

Edith Stein
Werke XI
Druten/Freiburg-Basel-Wenen, 1987, blz. 175


29-05-2010