Nieuws

26 MEI

Vandaag


   26 MEI 2010
   HET VUUR HAD ZIJN INTREDE GEDAAN

Het was geschied dat die culturen, die eerst tegenover elkaar stonden [Grieks-Romeinse cultuur en christendom - vert.] zich begonnen te bewegen en in elkaar grijpend een levend lichaam gingen vormen (…). De liefde was doorgedrongen, had de ideeën doordrenkt en ze meegesleept in een baan van vreugde. Het idee van God had zijn plaats afgestaan aan de liefde van God, het ideale Godsbeeld was geweken voor de levende God (…).
De heilige Geest, die in mijn leerstellige bagage een secundaire plaats had ingenomen, was tot leven gekomen en was ineens de ziel van mijn ziel geworden: de warmte van mijn liefde, verbindingspunt tussen mij en God. (…)
Toen ik eenmaal de Liefde had gevonden, bevond ik me bijna ongemerkt in het circuit van de Drie-eenheid. Alle dogma’s en alle noties kwamen uit de opslagplaats van mijn geheugen naar buiten en werden levende materie: bloed van mijn bloed. Ik bewoog me van de met boeken volgepakte bibliotheek richting Kerk, bewoond door christenen. (…)
Toen pas begreep ik waar de Heer in het evangelie van Johannes op had gedoeld met zijn beelden van licht, liefde, wedergeboorte en Geest. Het vuur had zijn intrede gedaan. De heilige Geest, die stormachtige wind, had de mistbanken en afweermechanismen weggevaagd; door zijn blazen laaide het vuur op: in dat nieuwe licht werden God en de naaste ontdekt.

Igino Giordani
Memorie di un cristiano ingenuo
Rome 20054, blz. 149-150

26-05-2010