Nieuws

25 MEI

Vandaag


   25 MEI
   LEVENGEVENDE GEEST

Zonder de heilige Geest
is God ver weg,
Christus verleden tijd,
het evangelie een dode letter,
de Kerk enkel een organisatie,
gezag overheersing,
zending propaganda,
eredienst een herdenking,
en christelijk handelen slavenmoraal.

Maar in de heilige Geest
wordt de kosmos omhooggeheven
en kreunt ze tijdens de geboorte van het Rijk,
is de verrezen Christus aanwezig,
het evangelie levenskracht,
de Kerk trinitaire gemeenschap,
gezag een dienst van bevrijding,
zending een Pinksteren,
liturgie gedachtenis en anticipatie,
en wordt het menselijk handelen vergoddelijkt.

Patriarch Ignatios Hazim
La Resurrezione e l’uomo d’oggi
AVE, Rome 1970, blz. 25-26

25-05-2010