Nieuws

24 MEI

Vandaag


   24 MEI 2010
   CENAKEL EN PLEIN

Gebed en evangelisatie, met als doel onszelf te heiligen en de wereld en de Kerk te helpen om heiliger te zijn. Gebed en evangelisatie, om de adem van Pinksteren sterk en intens te voelen.
Pinksteren is een ‘cenakel’ en een ‘plein’ en voltrekt zich steeds op twee plaatsen die onderscheiden zijn en toch strikt complementair: een ‘cenakel’ om te bidden en te wachten op de Geest en zijn profetische charisma’s, en een ‘plein’ om te spreken over Jezus, om het evangelie van de verlossing te doen stralen op onze lippen, in onze ogen, in ons leven.

Salvatore Martinez
Il Rinnovamento nello Spirito
Gen’s 31 (2001), blz. 201

24-05-2010