Nieuws

22 MEI

Vandaag


   22 MEI 2010
   HOE DE PROBLEMEN OPLOSSEN

Er zijn veel problemen (…) die opgelost moeten worden, maar die niet allemaal worden opgelost als God niet in het middelpunt wordt geplaatst, als God niet opnieuw zichtbaar wordt in de wereld, als Hij niet allesbepalend wordt in ons leven en als Hij niet, ook door ons heen, op allesbepalende wijze in de wereld komt. Ik meen dat in deze dramatische situatie het lot van de wereld hiermee beslist wordt: ofwel God – de God van Jezus Christus – bestaat en wordt als zodanig erkend, ofwel zijn naam verdwijnt.
Onze zorg moet zijn dat Hij present is. Wat moeten wij daarvoor in laatste instantie doen? Laten we ons tot Hem richten! (…) ‘Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.’ Roepen wij Hem aan om ons te beregenen, te verwarmen, op te richten, zodat Hij ons kan doordrenken met de kracht van zijn heilig vuur en de aarde vernieuwt.

Benedictus XVI
Aan de bisschoppen van Zwitserland
7 november 2006
22-05-2010