Nieuws

21 MEI

Vandaag


   21 MEI 2010
   DE PRIORITEIT VAN JEZUS

In de heilige Schrift is Mozes de man van de grote getallen. (…) In vergelijking met hem is Jezus de man van de kleine aantallen. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar ‘de kleinen’, de zondaars. (…) In zijn onderricht (…) treden er geen grote of schitterende gestalten naar voren: “Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waar het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen” (Lc 13,18-19). (…)
Jezus vergelijkt zijn groepje leerlingen niet met een regiment dat klaar staat om te vechten en de overwinning te behalen. Hij zegt: “Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken” (Lc 12,32). En verder: “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?” (Mt 5,13). (…) “Ik zend jullie als lammeren onder de wolven” (Lc 10,3), zegt Hij tot de zijnen, en spoort hen aan dat zij moeten gaan zonder geld en zonder macht. (…) Vijf broden en twee visjes waren voor Jezus genoeg om een hele menigte te verzadigen.
Als ‘minderheid’ is de Kerk geroepen om te leven volgens de stijl van het evangelie, om zich de prioriteiten en voorkeuren van Jezus eigen te maken.

Kard. François-Xavier Van Thuan
Getuigenis van de hoop
Tegelen 2001, blz. 173-175

21-05-2010