Nieuws

20 MEI

Vandaag


   20 MEI 2010
   VOOR DE GEHELE KERK

Tijdens mijn tweejarig verblijf in de Eeuwige Stad had ik Rome intens leren kennen: het Rome van de catacomben, het Rome van de martelaren, het Rome van Petrus en Paulus, het Rome van de belijders. (…) Toen ik er wegging, had ik niet alleen een toegenomen bagage aan theologische cultuur, maar ook de consolidering van mijn priesterschap en de verdieping van mijn visie op de Kerk. Die periode van intense studie in de nabijheid van de graven van de apostelen heeft mij in elk opzicht veel gegeven.
Ik zou nog veel andere details kunnen opnoemen van die ervaring die voor mij bepalend is geweest. Maar ik wil het liever allemaal samenvatten door te zeggen dat in Rome mijn jonge priesterschap was verrijkt met een Europese en universele dimensie. Ik keerde van Rome naar Krakau terug met dat gevoel van universaliteit van de priesterlijke dimensie, die zo magistraal is verwoord in het Tweede Vaticaans Concilie, vooral in de dogmatische Constitutie over de Kerk, Lumen gentium. Niet alleen de bisschop, maar elke priester dient zorg te dragen voor de gehele Kerk en zich op de een of andere manier voor haar verantwoordelijk te voelen.


Johannes Paulus II
Dono e mistero
LEV, Città del Vaticano 1996, blz. 67-68


20-05-2010