Nieuws

19 MEI

Vandaag


   19 MEI 2010
   VOOR ALLE VOLKEREN EN VOOR ALLE TIJDEN

De geestelijke gave die de priesters bij hun wijding hebben ontvangen, bereidt hen niet slechts voor op een beperkte en begrensde zending, maar op een alomvattende en universele heilszending “tot aan de uiteinden van de aarde” (Hnd 1,8); want elke priesterlijke bediening deelt in de universele omvang van dezelfde zending die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd. Het priesterschap van Christus immers, waaraan de priesters werkelijk deelachtig zijn geworden, is uiteraard gericht op alle volken en alle tijden en kent geen beperking van ras, volk of tijd. (…)

Tweede Vaticaans Concilie
Presbyterorum ordinis 10

19-05-2010