Nieuws

08 MEI

Vandaag


   17 Juli 2009
   TIEN GEBODEN VAN DE PRIESTER (1)

1.    Hoe ik als priester leef is van meer belang dan wat ik als priester aan werk verzet.

2.    Wat Christus door en via mij bewerkt is van meer belang dan wat ik zelf doe.

3.    Dat ik voor de eenheid in het presbyterium leef is van meer belang dan dat ik in mijn eentje totaal opga in mijn pastorale bezigheden.

4.    De dienst van het gebed en het Woord is van meer belang dan die van de maaltijden.

5.    Mijn medewerkers geestelijk ondersteunen is van meer belang dan zelf zoveel mogelijk alleen te doen.

Bisschop Klaus Hemmerle en Wilhelm Breuning
Decalogo del sacerdote. Gen’s 22 (1992), blz.. 182
08-05-2010