Nieuws

30 APR

Vandaag


   30 april 2010
   DICHTBIJ ALLEN, BOVEN ALLEN

Een zielenherder dient met zijn begrip dicht bij allen te staan en zich in zijn contemplatie boven allen te verheffen. Zo kan hij door zijn innige liefde de zwakheid van anderen opnemen en zichzelf overstijgen door de hoogte van zijn contemplatie en het verlangen naar onzichtbare goederen.
Terwijl hij verlangt naar deze hoogten, mag hij de zwakheid van de naaste niet verachten. Of omgekeerd: terwijl hij zich aan deze zwakheid aanpast, moet hij niet nalaten naar deze hoogten te streven. (…)
Het gedrag van de herders moet van dien aard zijn dat zij die aan hen zijn toevertrouwd niet bang zijn hun geheimen aan hen toe te vertrouwen; en zo ook wanneer zij in hun ellende worden bedrukt door de stromen van de bekoringen en hun toevlucht zoeken bij de geest van de pastor als kinderen in de armen van hun moeder; zodat zij met de hulp van zijn aansporingen en met de tranen van zijn gebeden schoongewassen kunnen worden van de schuldvlekken die hen neerdrukken.

Gregorius de Grote
Regola pastorale 2, 5
La teologia dei Padri/4, Rome 1975, blz. 124
30-04-2010