Nieuws

29 APR

Vandaag


   29 april 2010
   ENGELACHTIG

Ik smeek u, eeuwige Goedheid, onuitsprekelijke Godheid, luister naar uw dienares en zie niet naar de veelheid van mijn ongerechtigheden.
Ik smeek u, richt het hart en de wil van de bedienaren van de heilige Kerk, uw Bruid, op u, opdat zij u, geofferd Lam, arm, nederig en zachtmoedig, navolgen op de weg van het allerheiligst kruis, op uw manier, en niet op hun manier.
En laat hen engelachtige schepselen zijn, aardse engelen in dit leven, omdat zij het Lichaam moeten bedienen van uw eniggeboren Zoon, het onbevlekte Lam (…).
Verenig hen, goddelijke vroomheid, en dompel hen onder in de kalme zee van uw goedheid, zodat ze niet meer hun tijd afwachten, maar verliezen wat ze hebben en krijgen wat ze niet hebben.

Catharina van Siena
Preghiere ed Elevazioni
Rome 1920, blz. 21-22

29-04-2010