Nieuws

28 APR

Vandaag


   28 april 2010
   VRIJ OM TE VLIEGEN

Wat wil ik je vragen? Liberos! Priesters die vrij zijn zoals Jij vrij bent, losgemaakt van alles, losgemaakt van vader, moeder, broers, zusters, familieleden naar het vlees, vrienden volgens de wereld; zonder goederen, hindernissen en zorgen, en zelfs zonder gehechtheid aan de eigen wil.
Liberos! Mensen die Jou totaal zijn toegewijd uit liefde en beschikbaar zijn voor Jouw wensen, mensen naar Jouw hart. Niet afgeleid of opgehouden door eigen plannen (…), als nieuwe Davidsfiguren, met de stok in de hand en met de slinger van de rozenkrans (vgl. 1 Sam 17, 40).
Liberos! Mensen die als wolken zijn opgestegen van de aarde en die verzadigd zijn met hemelse dauw, bereid om overal heen te vliegen waar de wind van de heilige Geest hen brengt (…).
Liberos! Personen die Jou steeds ter beschikking staan, steeds bereid om Jou te gehoorzamen in de oproep van hun oversten, net als Samuel (…), altijd bereid om onmiddellijk te handelen en alles met Jou en voor Jou te verdragen, zoals de apostelen (…).
Liberos! Ware kinderen van Maria, Jouw heilige Moeder, door haar liefde ontvangen en voortgebracht, door haar in haar schoot gedragen, gevoed, met zorg grootgebracht, ondersteund en verrijkt met genaden. (…).
Wanneer zal deze overstroming van vuur, van zuivere liefde komen, die Jij op heel de aarde zult aansteken?

Louis-Marie Grignion de Montfort
Preghiera infuocata, Opere 1
Rome 1990, blz. 547-549

28-04-2010