Nieuws

27 APR

Vandaag


   27 april 2010
   HET NET VAN AL WIE GELOVEN

Voor zijn Kerk heeft God niet de groten nodig, maar de kleinen. En wie zijn roep verstaat maakt zich klein en wordt vriend van de kleinen. (…)
Alleen een Kerk die haar eigen smeekbede tot God weet te richten zal in staat zijn de roepstem van God te horen. Alleen wanneer wij onze gebeden tot God richten zullen wij van Hem horen wat Hij ons te zeggen heeft en zullen we van God ontvangen wat Hij ons te geven heeft. (…)
Tenslotte zal de roeping alleen daar kunnen groeien waar ze eenheid vindt, wederzijdse liefde. Heel vaak ontbreekt een net van liefde, van communicatie, van echt delen met elkaar waardoor iemand daarin de Heer kan vinden als centrum en zichzelf op zijn eigen plaats weet naast de Heer, op een plaats binnen het geheel. Daar waar de mazen van het net te wijd zijn en te zwak, gaan degenen die dat net zou kunnen opvangen er doorheen. We hebben het fijnmazige net nodig van degenen die geloven in de roep van God, zodat die roep aangenomen en beleefd kan worden.

Bisschop Klaus Hemmerle
Scelto per gli uomini
Rome 19952, blz. 51


27-04-2010