Nieuws

21 APR

Vandaag


   21 april 2010
   DE VOLHEID BEREIKEN

Heer, ik pretendeer niet tot uw hoogten door te dringen, omdat ze al te ver boven mijn intelligentie zijn verheven. Maar ik zou iets van u willen begrijpen, van u die de waarheid bent, van u in wie mijn hart gelooft en dat u bemint. Ik probeer niet te begrijpen om te geloven, maar ik geloof om te begrijpen. Of beter gezegd: ik geloof dat ik zonder geloof niet zou begrijpen. (…)
God, ik smeek u, ik wil u kennen, ik wil u beminnen en van u kunnen genieten. En als ik in dit leven daartoe niet ten volle in staat ben, laat mij dan iedere dag vooruitgaan tot ik die volheid heb bereikt. Laat hier de kennis van u in mij vooruitgaan, en laat haar daar de volheid bereiken. Laat hier de liefde voor u groeien en haar daar volledig zijn. Laat hier ook mijn vreugde groot worden in hoopvolle afwachting en daar de volle vreugde zijn in de werkelijkheid.

Anselmus van Canterbury
Proslogion 1; 26

21-04-2010