Nieuws

20 APR

Vandaag


   20 april 2010
   HEILIGE LEKEN

De tijdelijke werkelijkheden zijn voor christenen niet bestemd om in het niets te verdwijnen. Het is zaak ze op te nemen en te doen ingaan in de grote stroom die de hele schepping moet meeslepen naar God. (…)
Het zou naïef zijn te denken dat een dergelijke evangelisatie van de tijdelijke werkelijkheden zonder botsingen en strijd zou kunnen plaatsvinden. Ze vormen nog al te zeer het erfgoed van de ‘heerser van deze wereld’. En die denkt er niet aan zijn prooi los te laten!
Maar menen wij dat de wereld van de arbeid naar Christus gebracht kan worden zonder zware inspanningen? Dat de wereld van het kapitaal gemakkelijk tot het evangelie bekeerd kan worden? En de wereld van de politiek, en die van de wetenschap, en die van de kunst?
Deze herovering van de natuur door de genade vereist dat overal in de moderne wereld heiligheid aanwezig is. En de grote vraag is of we heilige leken zullen hebben. Laat ik duidelijk zijn: met heiligen bedoel ik mensen die helemaal aan Christus zijn toegewijd, die bezield zijn van zijn liefde en bewogen worden door de heilige Geest. Zullen we arbeiders, boeren en industriëlen hebben die heilig zijn?

Henri Caffarel
Prier 15 jours avec Henri Caffarel
Parijs 2002, blz. 242

20-04-2010