Nieuws

19 APR

Vandaag


   19 april 2010
   OPLOSSING VAN ALLE PROBLEMEN

Het is zaak God in ons te laten leven en Hem als het ware te laten overstromen op de anderen, als een golf van vitaliteit die de uitgeblusten weer tot leven brengt; en Hem in ons midden te laten leven door elkaar lief te hebben.
Dan verandert alles om ons heen totaal, politiek en kunst, school en werk, privé-leven en ontspanning. Alles.
Jezus is de volmaakte Mens, die alle mensen en iedere waarheid in zich samenvat. En wie deze Mens heeft gevonden, heeft de oplossing in handen voor alle problemen.

Chiara Lubich
Scritti Spirituali/2, Rome 19972, blz. 162-163

19-04-2010