Nieuws

15 APR

Vandaag


   15 april
   ERFENIS VOOR DE 21STE EEUW

Zoveel martelaren! Een menigte martelaren: martelaren voor de zuiverheid, martelaren voor de gerechtigheid, kind-martelaren, mannen- en vrouwen-martelaren, martelaren-volken. Voor onze ogen strekt zich dit grote fresco uit – het fresco van een christelijke mensheid, zachtmoedig, nederig, niet gewelddadig, die het kwaad weerstaat, zwak en tegelijk sterk in het geloof – mensen die hebben bemind en geloofd tot in de dood. Deze gemartelde mensheid is de hoop van de eeuw waarin wij nu gaan leven. Het is een erfenis van ons, christenen van de 21e eeuw, een erfenis die we moeten omhelzen en kiezen. Het is een erfenis om in het leven van elke dag te omhelzen, in de kleine en grote moeilijkheden, in het afleggen van alle agressiviteit, van alle haat, van alle geweld. De erfenis van de martelaren wordt iedere dag aanvaard in een leven dat vol liefde is, vol zachtmoedigheid en trouw. Isaäc de Syriër schreef: “Laat je vervolgen, maar vervolg zelf niet. Laat je kruisigen, maar kruisig zelf niet. Laat je mishandelen, maar mishandel zelf niet”.

Kard. François-Xavier Van Thuan
Getuigenis van de hoop
Tegelen 2001, blz. 116-117

15-04-2010