Nieuws

14 APR

Vandaag


   14 april 2010
   SCHOOL VAN LEVEN EN VRIJHEID

De eucharistie moet voor ons een school van leven worden, waarin we leren ons leven te geven.
Je leven geef je niet alleen op het moment van sterven en niet alleen op de manier van de martelaren. Wij moeten ons leven dag voor dag geven.
Het zou goed zijn als ik zou leren dat ik mijn leven niet bezit voor mezelf. Dag voor dag moet ik leren om mezelf los te laten en mezelf beschikbaar te stellen voor datgene waarvoor de Heer mij op elk moment nodig heeft, ook al lijken andere zaken mooier en belangrijker.
Je leven geven, het niet in eigen hand houden. Pas dan ervaren we ook wat vrijheid is, de vrijheid tegenover onszelf, de uitgestrektheid van het bestaan. Juist dan, door nuttig te zijn, door een persoon te zijn waar behoefte aan is in de wereld, wordt ons leven belangrijk en mooi. Alleen wie zijn eigen leven geeft, vindt het.

Benedictus XVI
Preek op de vierde zondag na Pasen
7 mei 2006

14-04-2010