Nieuws

13 APR

Vandaag


   13 april 2010
   'GESCHONKEN' BESTAAN

“Accipite et manducate... Accipite et bibite…” De zelfgave van Christus heeft haar oorsprong in het trinitaire leven van God die Liefde is, en ze vindt haar hoogste uitdrukking in het kruisoffer, waarvan het Laatste Avondmaal de sacramentele voorafbeelding is.
Het is niet mogelijk de woorden van de consecratie te herhalen zonder zich bij dit spirituele gebeuren betrokken te voelen. In zekere zin moet ook de priester van zichzelf leren zeggen, in alle oprechtheid en edelmoedigheid: “Neemt en eet”. Want zijn leven heeft pas zin als hij zichzelf tot gave weet te maken, door zich ten dienste te stellen van de gemeenschap en beschikbaar te zijn voor al wie in moeilijkheden verkeert.
Dat verwachtte Jezus dan ook van zijn apostelen, zoals de evangelist Johannes duidelijk laat zien wanneer hij vertelt van de voetwassing. En dat verwacht ook het volk van God van een priester (…). Een priester verwezenlijkt in zijn eigen vlees de woorden “Neemt en eet”, waarmee Christus tijdens het Laatste Avondmaal zichzelf aan de Kerk toevertrouwde.

Johannes Paulus II
Brief aan de priesters
Witte Donderdag 2005, n. 3

13-04-2010