Nieuws

12 APR

Vandaag


   12 april 2010
   RONDOM ONS DE HELE WERELD

Waarom verdrongen de pelgrims in Ars zich, één van hart en één van ziel, om het altaar waar de heilige Johannes Vianney de eucharistie opdroeg? Waarom werden degenen die deelnamen aan de missen van pater Pio zó gefascineerd door het mysterie dat hij voor hen opdroeg, dat ze de tijd vergaten?
Dat is omdat zij een priester zagen die zo één was met Christus op het kruis dat hij met Paulus kon zeggen: “Ik vul aan wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk” (Kol 1, 24).
Net als de pastoor van Ars en pater Pio hebben ook wij bij elk van onze missen de hele wereld om ons heen, met al die plaatsen waar ‘God weent’, met alle zondaars en met al het lijden van de mensheid. Wij kunnen alles bijeenbrengen bij de gekruisigde Jezus, die daar op het altaar is.

Kard. François-Xavier Van Thuan
Getuigenis van de hoop
Tegelen 2001, blz. 99-100

12-04-2010