Nieuws

10 APR

Vandaag


   10 april 2010
   EENHEID, GEEN VERZAMELING INDIVIDUEN

Het Woord brengt de gemeenschap bijeen, en het is de eucharistie die haar tot een lichaam maakt: “Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood”, schrijft Paulus (1 Kor 10,17).
De Kerk is dus niet het resultaat van een verzameling individuen, maar een eenheid van hen die gevoed zijn met het ene Woord van God en het ene Brood van leven.
De gemeenschap en de eenheid van de Kerk vormen een werkelijkheid waarvan we ons steeds meer bewust moeten zijn, ook wanneer we de heilige communie ontvangen. We moeten er ons steeds meer van bewust zijn dat we dan in eenheid treden met Christus en zo ook zelf, onder elkaar, één worden.
We moeten steeds opnieuw leren om deze eenheid te beschermen en haar te verdedigen tegen rivaliteit, twisten en jaloezieën die in en tussen de kerkelijke gemeenschappen kunnen ontstaan.

Benedictus XVI
Pastoraal Congres van het bisdom Rome
26 mei 2009


10-04-2010