Nieuws

09 APR

Vandaag


   9 april 2010
   ZOALS DE ZON

De eucharistie is leven voor de mens en voor de menselijke gemeenschap, zoals de zon dat is voor de lichamen en voor heel de aardbol. Zonder de zon is de aarde onvruchtbaar.
De morgenster gehoorzaamt aan de hoogste Zon en is onderworpen aan Hem die het goddelijk Woord is, Jezus Christus, die alle mensen verlicht die geboren worden. Door de eucharistie, het sacrament van het leven, werkt Hij in hun binnenste en doordringt daarmee families en naties.
De christelijke gemeenschap is een familie, en de band die de leden met elkaar verenigt, is de eucharistie.
In de eucharistische gemeenschap wordt ons, niet door redeneren maar meer door de opgedane indruk, alles geopenbaard wat onze Heer is. Hier hebben wij met Hem de meest intieme relatie, een relatie die de ware kennis voortbrengt van dat wat Hij is. Hier is het dat Jezus zich op de meest volledige manier manifesteert.

Pierre-Julien Eymard
La présence réelle/1
Parijs 1950, blz. 307-308


09-04-2010