Nieuws

08 APR

Vandaag


   8 april 2010
   DE MIS: VELE HARTEN, ÉÉN HART

De mis is de oorspronkelijke, centrale handeling van de christelijke gemeenschap; voor het altaar presenteren zich daarin de afzonderlijke gedoopten die door de doop tot ‘ecclesia’ zijn samengebracht en als één lichaam handelen. Ze komen samen als een organische, priesterlijke menigte om het hoogste offer te brengen. Daarin brengen zij de daadwerkelijke verbinding tot stand met het Hoofd, in de communie, de gemeenschappelijke vereniging onder elkaar en van elkaar met God.
In de mis vormen meerdere harten één hart, meerdere personen verenigen zich op mystieke wijze. Ze ervaren hun gezamenlijke vitaliteit en hun solidariteit tot in de goddelijke wortel. Ze beleven hun gemeenschap met het goddelijke. Ze vormen in hun samenhang het christelijk lichaam, dat door de handeling van een van haar bedienaren een daad stelt die God naar de mens brengt en de mens verheft tot God. De bedienaar geeft aan de massa die op aarde onderweg is, goddelijke, sacramentele krachten door, samen met didactische, evangelische oproepen, en in het vuur op het altaar verdrijft hij zijn eigen traagheid en zijn verleidingen.

Igino Giordani
Noi e i preti
Rome 1942, blz. 36

08-04-2010