Nieuws

07 APR

Vandaag


   7 april 2010
   GEEN SCHEIDSMUREN MEER

Op zijn kruis heeft Christus de scheidsmuur afgebroken. Door ons zijn Lichaam te geven verenigt Hij ons in zijn Lichaam om ons tot eenheid te brengen.
In de gemeenschap van het ‘Lichaam van Christus’ worden wij allen één enkel volk, het volk van God. Daarin zijn allen – om opnieuw Paulus aan te halen – één lichaam en is er geen onderscheid meer, geen verschil tussen Grieken en Joden, besnedenen en onbesnedenen, vreemdelingen, Scythen, slaven, Joden, maar is Christus alles in allen.
Hij heeft de muur afgebroken van het onderscheid tussen volkeren, rassen, culturen: allen zijn wij verenigd in Christus.

Benedictus XVI
Pastoraal Congres van het bisdom Rome
26 mei 2009

07-04-2010