Nieuws

06 APR

Vandaag


   6 april 2010
   RITUS EN WERKELIJKHEID

De ontwikkeling van een priesterlijke christologie (Heb) en het ontstaan van een priesterlijke ecclesiologie (1Pe) (…) laten een diepe verandering zien in de manier waarop cultus en priesterschap worden verstaan: in plaats van de rituele uitdrukking ervan naar voren te schuiven als het belangrijkste element, is men nu op de eerste plaats bedacht op de existentiële component.
Het priesterschap van Christus heeft zich niet gerealiseerd in een ceremonie, maar in een gebeurtenis, het offer van zijn eigen leven.
Het priesterschap van de Kerk bestaat niet in het vieren van ceremonies, maar in het omvormen van de concrete menselijke existentie, door haar open te stellen voor de werking van de heilige Geest en de impulsen van de goddelijke liefde. Vanuit dit specifiek christelijk gezichtspunt staan de gewijde bedienaren ten dienste van het algemeen priesterschap en niet andersom.

Albert Vanhoye
Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote
Leumann (Turijn) 1990, blz. 242

06-04-2010