Nieuws

05 APR

Vandaag


   5 april 2010
   NIEUW IDEE OVER HET OFFER

De interpretatie van de dood van Jezus als offer kreeg in het geloof steeds sterker de nadruk. Dat bleek noodzakelijk om de diepe betekenis van deze gebeurtenis tot uitdrukking te brengen. Maar bij nader inzien merkte men dat een herijking van het begrip offer nodig was. In plaats van een rituele ceremonie, waarbij het bloed van dieren geplengd werd, was hier sprake van een verschrikkelijk reële gebeurtenis in de mensengeschiedenis, waarbij Jezus zichzelf met heel zijn mens-zijn had ingezet op de weg van gehoorzaamheid aan God, als gave van zichzelf aan zijn broeders, tot aan de dood toe.
Bij dit ‘offer’ werd niet een dierlijk slachtoffer op rituele wijze ‘geheiligd’, maar was het de mens zelf die in Jezus werd omgevormd, en wel vanuit meerdere gezichtspunten tegelijk. Hij werd verheven tot een nieuwe relatie met God, in de glorie, en verkreeg tegelijk ook een nieuwe mogelijkheid om met de andere mensen in relatie te treden. Op die manier werd het Nieuwe Verbond tot een werkelijkheid.

Albert Vanhoye
sacerdoti antichi e nuovo sacerdote
Leumann (Turijn) 1990, blz. 239-240

05-04-2010